مرکز خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان
 شماره مجوز شورای عالی انفورماتیک: 204357
 

جمعه 28 شهریور 1399
Friday 18 September, 2020

  پارسی نیک
        طعم واقعی تجارت الکترونیک... 

 

stm(Text[9],Style[0])

ثبت دامنه
Domain Registration

stm(Text[11],Style[0])

نمایندگی میزبانی وب خارجی
International Reseller Hosting

stm(Text[18],Style[0])

نمایندگی میزبانی وب ایران
IRAN Reseller Hosting

 

stm(Text[10],Style[0])

میزبانی وب
Web Hosting

stm(Text[5],Style[0])

سرور اختصاصی و VPS خارجی
Int.VPS & Dedicated Servers

stm(Text[25],Style[0])

سرور اختصاصی و VPS ایران
IRAN VPS & Dedicated Servers

 
stm(Text[3],Style[0])

دامنه IR و نمایندگی
IR Registration & Reseller

stm(Text[26],Style[0])

لیسانس CloudLinux
License CloudLinux

stm(Text[16],Style[0])

تبلیغات اینترنتی
Internet Advertising

 
stm(Text[27],Style[0])

دامنه های قابل واگذاری
Sales Domain

stm(Text[15],Style[0])

لیسانس DirectAdmin
License DirectAdmin

stm(Text[24],Style[0])

لیسانس SSL
SSL Certificates

 
stm(Text[15],Style[0])

پنل DirectAdmin
DirectAdmin Panel

stm(Text[19],Style[0])

سایت ساز
ParsiNIC CMS

stm(Text[12],Style[0])

خدمات SMS
SMS Services

 
stm(Text[4],Style[0])

سرور پشتیبان گیری
Backup Services 

Home Page
Why ParsiNIC?
Registration
Control Panel
ParsiNIC Reseller
Domain Sales
Domain Registration
Hosting Services
IR Registration
Reseller Hosting